Ilmasto ja Länsisataman liikenne herättivät keskustelua paikallisessa vaalipaneelissa

Eduskuntavaaliehdokkaat (vasemmalta lukien) Toni Paussu (ps), Silja Borgarsdóttir Sandelin (r), Heta Tuura (vas), Riikka Taivassalo (sin), Eeva Kärkkäinen (kesk), Bicca Olin (vihr), Jenni Karjalainen (sd) ja Atte Kaleva (kok) osallistuivat Ruoholahden Sanomien vaalipaneeliin hotelli Clarionilla. Tilaisuuden juonsi Rauno Hietanen (kuvassa vas.)

Ruoholahden Sanomien vaalipaneelissa kiivaimmat keskustelut käytiin alueen liikennejärjestelyistä ja muovista merissä. Lasten liikuntaharrastusten tukemisesta ehdokkaat olivat yksimielisiä.

Ruoholahden Sanomien vaalipaneelissa pääsivät ääneen lähialueella asuvat eduskuntavaaliehdokkaat. Edustettuina olivat niin Jätkäsaari, Ruoholahti ja Lauttasaari kuin Kamppikin. Ehdokkaiden vaaliteemat olivat kutakuinkin puoluetaustoille uskollisia. Ympäristöasiat nousivat esille lähes jokaisella.

Vihreiden Bicca Olinin mielestä ilmastoasiat ovat vaalien yksi tärkeimmistä teemoista.

”Asialla on kiire, sillä ihmiskunnalla on enää 12 vuotta aikaa pysäyttää ilmaston lämpeneminen”, Olin sanoi.

Kokoomuksen Atte Kaleva tyrmäsi ajatuksen.

”Ei pitäisi hysterisoida asioita. Ihmiset keksivät kyllä keinot sitten kun niitä tarvitaan”, Kaleva sanoi.

Keskustan Eeva Kärkkäinen sanoi, että keinot ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi kyllä on jo keksitty, mutta ne vaan pitäisi ottaa käyttöön.

RKP:n Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja Olinin mukaan Suomen tulee näyttää EU:ssa hyvää esimerkkiä ja olla edelläkävijä ympäristöasioissa.

Perussuomalaisten Toni Paussun mielestä Suomen pitäisi huolehtia ensisijaisesti omasta ilmastostaan. Kaikki edustajat olivat Tallinnaan johtavan tunnelin kannalla, joskin sitä pidettiin erittäin kalliina.

SDP:n Jenni Karjalainen nosti esille tunnelihankkeen kalleuden, mutta oli valmis tukemaan sitä yksityisen rahoituksen löytyessä.

Yleisökysymys muovittoman maaliskuun hyödyllisyydestä nostatti kiivaan keskustelun, jossa pohdittiin muovin käytön tarpeellisuutta ja merien muovisaasteen lähdettä.

Yleisö seurasi tiiviisti puheenvuoroja vaalipaneelissa.

Jätkäsaaren liikennetilanteesta esitettiin monta yleisökysymystä. Kokoomuksen Kaleva kertoi istuvansa kaupunkiympäristölautakunnassa, mutta ei ottanut vastuuta alueen epäonnistuneesta liikennesuunnittelusta. Kalevan mukaan rekkojen siirtäminen Vuosaareen ei ole mahdollista, sillä rekat kulkevat Tallinnan ja Helsingin väliä matkustajalaivoissa.

Kaleva nosti esiin keskustatunnelin – eli maanalaisen kokoojakadun – tarpeellisuuden. Ajatusta kannatti Perussuomalaisten Paussu ja RKP:n Sandelin.

Puheenvuoron alueen liikennejärjestelyistä käytti myös tilaisuutta seuraamaan tullut projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin kaupunginkansliasta. Hän kertoi Hyväntoivonpuiston autoliikenteen rauhoittamiseksi tehdyistä toimista. Säntti lupasi, että keväällä maan sulettua pystytään puistoon asentamaan vielä enemmän ajoesteitä kuten kiinteitä pollareita autojen kulun estämiseksi. Laivojen aiheuttamiin päästö- ja meluhaittoihin satamassa lupailtiin parannusta, kunhan laivat saadaan jatkossa maasähköverkkoon.

Paljon keskustelua käytiin lasten urheiluharrastuksista. Kuinka lapset saisi liikkumaan?

Urheilijataustaiset RKP:n Sandelin, SDP:n Karjalainen ja Sinisen tulevaisuuden Riikka Taivassalo olivat samaa mieltä siitä, että kaikille lapsille ja nuorille tulisi taata yhtäläiset harrastusmahdollisuudet. Kouluissa tulisi järjestää matalan kynnyksen toimintaa ja seurojen toimintaa tukea.

Vasemmiston Heta Tuura muistutti, että kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta maksaa jokaisen lapsen kallista urheiluharrastusta.

Harrastustakuuta ehdotti Keskustan Kärkkäinen, jota puolusti myös demareiden Karjalainen ja vihreiden Olin.

Olin esitti, että harrastuksia tulisi tukea verovaroin. Tähän tarttui Kokoomuksen Kaleva, jonka mielestä ”kokonaisveroaste on jo tapissa”. Samaa mieltä oli Sinisten Taivassalo. Perussuomalaisten Paussun mielestä vastuu elämän mallista on lasten vanhemmilla. ”Toivon, että lapsille ei kotona heti iskettäisi tablettia kouraan vaan ohjattaisiin heidät ulos leikkimään”, Paussu esitti.

Esille nousi myös soten ja vanhustenhoidon tilanne. Sinisten Taivassalon mielestä kaatunut soteuudistus oli hyvä esimerkki viime vuosien epäonnistuneesta politiikasta.

RKP:n Sandelin nosti esiin kuntien ja kaupunkien vastuun palvelujen tuottamisessa.

”Hoitajien pitää laitoksissa saada tehdä omaa hoitotyötään”, Sandelin sanoi. Perussuomalaisten Paussun mukaan terveys ei ole kaupan, joten sotepalveluita ei tule yksityistää. Karjalaisen ja Kalevan mielestä palvelujen tuottajilla ei ole merkitystä, kunhan palvelut ovat laadukkaita ja tuottavat tulosta.

Vasemmiston Tuuran, Sinisten Taivassalon, Keskustan Kärkkäisen ja Vihreiden Olinin mukaan resursseja ja valvontaa pitää lisätä sekä toimintamalleja kehittää. ”Hoitajamitoitusta pitää nostaa ja laskutapojen kikkailuun puuttua”, Tuura esitti.

Kärkkäisen mukaan tärkeintä on pitää ihmiset hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään.

Kamppilaisesta Tekla Kososesta oli mukavaa, että paneelin ehdokkaat olivat eri ikäisiä. ”Nuoret ovat usein niin yksimielisiä esimerkiksi ilmastoasioissa.”

Yleisössä keskustelua seurannut Tekla Kosonen oli tyytyväinen lennokkaaseen keskusteluun. Toisaalta hän olisi halunnut tiettyä rauhaa ja rytmitystä keskusteluun.

”Toiset aiheet, kuten muovikeskustelu, olisivat voineet olla lyhyempiä”, Kosonen sanoi. Lisäksi hän olisi halunnut vielä kuulla keskustelua hänelle tärkeistä aiheista, kuten ihmisoikeuksista.

Kososesta oli mukavaa, että ehdokkaat olivat paikallisia ja eri ikäisiä ihmisiä.

”Nuoret ovat usein niin yksimielisiä esimerkiksi ilmastoasioissa. Täällä kuuli eriäviäkin mielipiteitä.” Kosonen on käynyt muutamassa vaalitilaisuudessa ja tietää jo ketä aikoo äänestää. Silti tilaisuudet kiinnostavat.

”On mielenkiintoista kuunnella eri ehdokkaiden näkemyksiä. Aion käydä vielä muutamassa tilaisuudessa.”

Pipsa Sinkko-Westerholm

Ruoholahden Sanomat vaalipaneelin keskiviikkona 20.3. Hotelli Clarionin Living Room Barissa. Kaikille avoimen tilaisuuden juonsi Ruoholahden Sanomien päätoimittaja Rauno Hietanen. Yleisöä oli paikalla noin viisikymmentä. Tarjolla oli kahvia ja pullaa.