Jätkäsaarenlaiturin lisäkaista ihmetyttää arkkitehtia

Suunnitelma sulkisi moottoriveneiltä reitin Ruoholahden kanavaan. Arkkitehti Matti Saksasen mukaan risteyksen suunnitelma on ristiriidassa kaupungin oman strategian kanssa. 

Neljäs autokaista pois Jätkäsaaresta on suunnitteilla tähän risteykseen, aivan Matti Saksasen selän taakse. Kaide, johon Saksanen nojaa, siirtyisi muutamia metrejä merelle päin. (kuva: Rauno Hietanen)

Arkkitehti Matti Saksanen katselee Jätkäsaarenlaiturin ja Mechelininkadun risteystä. Ja ihmettelee.

 ”Tässä on nyt kolme kaistaa ulos Jätkäsaarenlaiturista, joista kaksi kääntyy vasemmalla ja oikeanpuoleisin kaista kääntyy sekä oikealle että vasemmalle”, Saksanen luettelee.

”Tässä uudessa suunnitelmassa on kolme vasemmalle kääntyvää kaistaa ja sitten uusi kaista, joka on pelkästään oikealle kääntyvälle. Ja se tulee tämän pyörätien ja jalkakäytävän tilalle”, Saksanen sanoo ja viittoo jalkojensa juureen.

Hän laskeskelee, että uusi kaista haukkaisi nelisen metriä tilaa mereltä. Jalan ja pyörällä  risteyksestä pääsisi kulkemaan muutostöiden jälkeenkin.

Saksasen mielestä suunnitelma ei helpota Jätkäsaaren liikennettä, koska ongelmakohta on Porkkalankadun risteyksessä, jossa on vain kaksi vasemmalle kääntyvää kaistaa satamasta purkautuvalle liikenteelle. Saksanen asuu Ruoholahdessa Länsilinkin vieressä. Asunnosta on suora näköyhteys risteykseen. 

”Esitetty järjestely siirtää ongelmaa parhaimmillaankin vain muutamilla kymmenillä metreillä.”

Saksasen mukaan liikenteen ruuhautuminen tapahtuu vasta Jätkäsaarenlaiturin jälkeen Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksessä.

Saksanen ihmettelee myös suunntelman poukkoilevaa vesirajaa, johon tulee piirrosten mukaan monta kulmaa. 

”Ei tässä ole suunnitelmallista otetta ollenkaan.

Jätkäsaarenlaiturin katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä lokakuussa, jolloin Saksanen myös jätti muistutuksen suunnitelman epäkohdista.

Suunnitelma ei pelkästään vaikuta autoliikenteeseen. Veneilijöiden tunneli Ruoholahden kanavaan sulkeutuisi myös. Tällä hetkellä kannaksen ali pääsee helposti moottoriveneillä. Uudessa suunnitelmassa tunneli jää, mutta kapenee: tunnelina toimisvat pyöreät ”siltarummut”, joista mahtuu kanooteilla ja soutuveneillä, mutta ei sen suuremmilla kulkupeleillä.

”Soutuveneitä täällä ei ole ikinä näkynyt, kanootteja jonkin verran. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesiliikenne Ruoholahden kanavasta tänne katkeaa kokonaan”, Saksanen sanoo.

Moottoriveneiden reitin katkaisemisen lisäksi Saksasta ihmetyttää suunnitelmiin kirjattu puiston ja sen puiden uusiminen Supercellin konttorin Ruoholahden-puoleisessa päädyssä.

”Suunnitelma on ristiriidassa kaupungin oman stragegiaesityksen kanssa, joka vahvistettiin juuri ennen Jätkäsaarenlaiturin suunnitelmien tekemistä.”

Myös Itämeri-taideteos joudutaan siirtämään kaistatöiden takia pois alueelta.

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 todetaan näin: ”rakennus- ja liikennehankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta. Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan kunnianhimoisesti merellisiä yhteyksiä, rantareittejä, laitureita ja tukikohtia parantaen sekä merellistä yrittäjyyttä edistäen.”

Liikenneinsinööri Teemu Vuohtoniemi Helsingin kaupungilta sanoo, että Jätkäsaarenlaiturin ja Mechelininkadun liittymä on tunnistettu yhdeksi liikenteen kapasiteettia rajoittavaksi risteykseksi Länsisataman ja Länsiväylän välillä.

”Suunnitelmalla on positiivisia vaikutuksia Jätkäsaaresta saapuvan liikenteen sujuvuudelle ja häiriöherkkyyden vähenemiselle. Tietty suunnitelmassa on kuitenkin kyse ainoastaan yksittäisen liittymäalueen kaistamuutoksista, joten vaikutus ei ole valtavan suuri”, Vuohtoniemi toteaa.

Jätkäsaarenkannaksen silta on Vuohtoniemen mukaan pakko korjata sen huonon kunnon takia. 

”Sillan tekninen käyttöikä alkaa olla lopussa. Siltaan tehtiin hiljattain pieniä ylläpitokorjauksia siinä havaittujen vaurioiden laajenemisen ehkäisemiseksi.” 

”Peruskorjaus on kuitenkin tehtävä lähivuosina. Soutuveneellä tai kanootilla pääsee jatkossakin läpi, meriveden korkeudesta riip­puen toki.”

Puiston uusimiseen Vuohtoniemi kertoo syyksi, että työmaa- ja kiertoteiden takia puita jodutaan kaatamaan. 

”Myös alueen tasaus muuttuu, joten se ei mahdollista kaikkien puiden säilyttämistä. Työmaateiden purkamisen jälkeen istutetaan tilalle uusi laaja monilajinen viheralue.”

Vuohtoniemi kertoo, että Jätkäsaarenlaiturin suunnitelmat on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakuntaan 2022. 

”Toki tätä ennen käymme suunnitelmista saatua palautetta läpi ja teemme mahdollisesti vielä muutoksia suunnitelmiin.”

Rauno Hietanen
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti