Jätkäsaari–Ruoholahden asukasturvallisuusilta tuo yhteen poliisin, pelastuslaitoksen ja alueen asukkaat

Asukkaiden kiinnostus omaa asuinympäristöä kohtaan lisää usein alueen turvallisuutta.

 

 

Asukasturvallisuusilta järjestetään torstai-iltana 13. syyskuuta Jätkäsaaren pelastusasemalla.

 

Miten ehkäistä riskitilanteiden syntymistä omilla kotikulmillaan? Muun muassa tähän kysymykseen esitetään vastauksia Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukasturvallisuusillassa. Jutun perässä on illan ohjelma.

Illan aikana kuullaan puheenvuoroja poliisilta, kaupungilta, Helsingin Pelastusliitolta ja Pelastuslaitokselta. Yleisö saa osallistua keskusteluun.

”Usein kun uusi asuinalue rakennetaan, tulevat niin sanotut kasvukivut esiin ensimmäisinä vuosina”, luonnehtii yksi illan puhujista, ylikonstaapeli Pertti Haapiainen Helsingin poliisilaitokselta.

”On tärkää, että alueen asukkaat ovat kiinnostuneita omasta asuinympäristöstään ja sen turvallisuuskysymyksistä sekä tekevät aktiivisesti havaintoja epäasiallisesta toiminnasta ja turvallisuutta vaarantavista seikoista”, Haapiainen ohjeistaa.

 

Esimerkkinä Haapiainen mainitsee, että jos näkee nuorten sotkevan tai tekevän ilkivaltaa, niin tieto tästä pitäisi saada hyvin varhaisessa vaiheessa kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikköön sekä poliisille.

Haapiainen työskentelee Ennalta estävä toiminto -osastolla. Kyseinen Helsingin poliisin osasto tekee yhteistyötä alueiden asukkaiden kanssa.

Haapiaisella on yksinkertainen vinkki alueen turvallisuuden parantamiseksi.

”Toivottavaa olisi, että alueen nuorten vanhemmat kävisivät seuraamassa jälkikasvunsa ja muidenkin alueen nuorten tekemisiä. Usein pelkkä aikuisten läsnäolo rauhoittaa nuoria ja vähentää alueiden rikollisuutta merkittävästi.”

Haapiainen mainitsee myös, että kodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää alueturvallisuuden kannalta.

”Vanhemmille suosittelisin aktiivista osallistumista vanhempainiltoihin ja hyvän vuorovaikutuksen hakemista koulujen opettajien kanssa.”

 

Reilun parituntisen asukasturvallisuusillan järjestävät Helsingin Pelastusliitto (HelPe), Jätkäsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat.

Yleishyödyllisenä pelastusalan järjestönä HelPen tärkeimpiä tehtäviä on pääkaupunkiseudun asuinturvallisuuden parantaminen.

”Vaikuttamalla asukkaiden tietotaitoihin ja asenteisiin voidaan jo ennalta ehkäistä vaaranpaikkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen syntyminen”, kertoo toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen HelPestä.

Kurvinen kertoo, että turvallinen asuinympäristö syntyy usein pienistä teoista.

”Liukkauden torjunnasta, riittävästä valaistuksesta, turvallisista lukitusratkaisuista ja esteettömistä poistumisteistä”, hän luettelee.

Kurvisen mukaan ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä aihepiirejä ovat nyt muun muassa senioreiden turvallinen asuminen, varautuminen äärisääoloihin ja maahanmuuttajien asuinturvallisuus.

Kurvisen edustama HelPe tekee tiivistä yhteistyötä asuinkiinteistötoimijoiden kanssa sekä osallistuu asukastilaisuuksiin, messuihin ja muihin yleisötapahtumiin. Sen läheinen kumppani on Helsingin kaupungin pelastuslaitos, jonka kanssa HelPe suunnittelee turvallisuusviestintää ja erilaisia tapahtumia.

Viime vuonna HelPe sai Vuoden Turvallisuusteko -tunnustuksen maahanmuuttajayhteisöille tuotetusta asuinturvallisuusvalmennuksesta.

 

Asukasturvallisuusilta 13.9.

Jätkäsaari-Ruoholahden Asukasturvallisuusilta järjestetään torstaina 13.9. 2018 kello 17.30–20 Jätkäsaaren pelastusaseman luentosalissa. (Tyynenmeren­katu 1, sisäänkäynti B-portaasta)

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla, kello 17.30–18.

Avaussanojen jälkeen turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen Helsingin kaupungilta kertoo ajankohtaisia asioita kaupunkilaisten turvallisuudesta, kello 18.10–18.25.

Vakuutuspäällikkö Hannu Partanen OP Vahinkovakuutuksesta kertoo kodin vakuuttamisesta ja arjen riskienhallinnasta, kello 18.25–18.45.

Ylikonstaapeli Pertti Haapiainen kertoo, kuinka riskitilanteiden syntymistä kotikulmilla voi ehkäistä, kello 18.45–19.10.

Helsingin Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen kertoo asumisturvallisuuden omavalvonnasta sekä kodin ja asuinympäristön turvallisuuden kehittämisestä, kello 19.10–20.

Tilaisuuden järjestäjänä ovat Helsingin Pelastusliitto, Jätkäsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat.

 

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi