Kellosaarenranta, Hieta­lahdenallas ja kortteli Atlantinkadulla – Useita kaavoja kommentoitavissa

Kellosaarenrantaan suunnitellaan kolmea kahdeksankerroksista asuintaloa. (Havainnekuva, Helsingin kaupunki)

Kellosaarenrannan taloihin suunnitellaan koteja noin 200 asukkaalle.

Ruoholahden kanavan ja Helenin varavoimalaitoksen väliin sijoittuvan  Kellosaarenrannan asemakaava on nähtävillä ja kommentoitavissa 14. syyskuuta asti. 

Kellosaarenrantaan suunnitellaan korttelia, jossa on kolme kahdeksankerroksista asuintaloa noin 200 asukkaalle. Näitä korttelin korkeita osia yhdistää matalammat, kolmikerroksiset rakennusosat.

 Kanavan vartta kulkeva Kellosaarenranta-niminen katu katkaistaisiin autoliikenteeltä. Kevytliikenne kulkisi edelleen talojen ja kanavan välistä.

Hietalahdenallasta koskeva asemakaavan muutosehdotus on kommentoitavissa  3. syyskuuta asti. Ehdotuksen mukaan Hietalahdenaltaan viereen ja osittain päälle rakennettaisiin toimitiloja, sekä muutettaisiin ajokaistojen sijaintia. Suunnitelmat ovat saaneet paljon vastustusta. Varsinkin autoliikenteen siirtäminen Bulevardin mutkasta kulkemaan merenrantaa Hietalahdenlaiturin myötäisesti on herättänyt ärtymystä asukkaissa. 

Jätkäsaaren asuntoreformikorttelin kaavaehdotus on nähtävillä 31. elokuuta asti. Atlantinkadun, Kanariankadun, Tahitinkadun ja Samoankujan rajaamalla tontilla asuinkortteli, pysäköintitalo ja yleiset alueet rajataan omiksi alueikseen. 

Korttelin ratkaisuista järjestettiin aiemmin yleinen arkkitehttuurikilpailu. Voittotyössä asuinkortteli ja pysäköintitalo on erotettu toisistaan eri kortteleiksi, joiden väliin jää yleistä aluetta. 

Kaavaehdotuksista on helpointa esittää mieli piteensä sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti