Moni ruoholahtelainen on tietämättään jätkäsaarelainen

Helsingin kaupungin osa-aluekartassa (alempi kartta) Jätkäsaaren ja Ruoholahden raja on ollut aina kanavan kohdalla. Postin postinumeroaluejaossa (ylempi kartta) raja myötäilee Välimerenkatua. Heikki Piispa muutti 1990-luvulla Ruoholahden kanavan eteläpuolelle. ”Periaatteessa minun pitäisi kai olla jätkäsaarelainen.”

Postinumeroalueiden ja kaupunginosien rajat eroavat huomattavasti toisistaan.

Ruoholahden kanavan eteläpuolella muhii pienimuotoinen identiteettikriisi.
Kanavan eteläpuoli kuuluu virallisesti Jätkäsaaren kaupunginosaan. Kuitenkin kun Ruoholahtea rakennettiin 1990-luvulla, myös kanavan eteläpuolisia asuinkortteleita kutsuttiin – ja kutsutaan vieläkin – Ruoholahdeksi.
Jätkäsaari-nimi viittasi sataman toimintoihin, eikä sitä nimeä käytetty asuntojen myynti- tai vuokrausilmoituksissa.
”Tämä on vähän kaksijakoinen tilanne”, kuvailee Heikki Piispa, joka muutti kanavan eteläpuolelle Jaalarantaan 1990-luvulla.
”Periaatteessa minun pitiäisi olla kai jätkäsaarelainen. Eikä minulla mitään sitä vastaan olisi, vaikka otettaisiin tämä nimi yleisemmin käyttöön.”
”Mutta 1990-luvulta lähtien me olemme puhuneet Ruoholahdesta. Jätkäsaari-nimi miellettiin silloin käsittääkseni konttisatama-alueeksi.”

Helsingin kaupungin kartoissa Jätkäsaaren ja Ruoholahden raja on kulkenut kanavan kohdalla käytännössä aina.
”Tämä aluejako ollut paljon ennen kuin Ruoholahtea ja Jätkäsaarta on alettu rakentamaan 1990-luvulla”, kertoo väestöennusteista ja aluetiedoista vastaava järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Helsingin kaupungilta.
”Kaupunginosat ja alueet eivät välttämättä vastaa sitä mielikuvaa, mikä ihmisillä on, mutta se raja on ollut siellä kyllä aina.”
”Ne, jotka ovat 1990-luvulla muuttanut kanavan meren puolelle, niin kyllä he ovat olleet jätkäsaarelaisia alusta alkaen.”

Postin käyttämässä postinumerojaossa Ruoholahden ja Jätkäsaaren raja seurailee Välimerenkatua. Tämä raja vastaa osin paremmin sitä mielikuvaa, kumpaan kaupunginosaan alueen asukkaat itsensä mieltävät.
Vuori muistuttaa, että postinumerot ovat Postin oma järjestelmä, joka ei liity lainkaan kaupungin kiinteistötoimen kaupunginosa­jakoon.
Tällä hetkellä Jätkäsaari-nimen käyttöönottoa kanavan eteläpuolisissa kortteleissa saattaa hidastaa sekin, että Jätkäsaaren puolella sijaitsevat muun muassa Ruoholahden leikkipuisto ja Ruoholahden nuorisotalo.
Moni ruoholahtelainen saattaa siis tietämättään olla jätkäsaarelainen. Tiettyyn alueeseen tai nimeen samaistuminen ei kuitenkaan ole kaupungin päätettävissä, vaan yksilön oikeus.
Kanavan eteläpuolella ”vanhassa Jätkäsaaressa” asuvat voivat siis edelleen itse valita, ovatko he ruoholahtelaisia vai jätkäsaarelaisia.


Ruoholahden Sanomat