Helen julkaisi turvallisuustiedotteen – lue juttu ainakin jos asut tämän ympyrän sisällä

Raskasta polttoöljyä käytetään Helenin Salmisaaren voimalaitoksessa  käynnistys- ja varapolttoaineena.  (kartta Edvin Ingman)

”Ympyrän sisältä ei ole tullut yhtään yhteydenottoa tiedotteeseen liittyen”, kertoo voimalaitospäällikkö Jarmo Hagström. Helenin voimalaitoksessa Salmisaaressa vaaratilanteet ovat olleet lähinnä pieniä tulipaloja. 

Sähköyhtiö Helen jakeli turvallisuustiedotteen lähiympäristön asukkaille viime vuoden lopulla. Tiedote tuli monelle postiluukusta hieman sen jälkeen, kun Olkiluodon ydinvoimalassa oli havaittu säteilypiikki. Tapauksesta ei koitunut vaaraa ihmille tai ympäristölle, mutta Olkiluodon tiedottamisen hitautta kritisoitiin.

Helenin voimalaitospäällikkö Jarmo Hagströmin mukaan turvallisuustiedotteen julkaisu- ja jakeluajankohdalla ei ole yhteyttä Olkiluodon tapahtumiin.

”Tiedote julkaistaan viiden vuoden välein. Olkiluoto ei ole vaikuttanut aikatauluun.”

”Meillä on ohjeet häiriö- ja onnettomuusviestintää varten. Ohjeita päivitetään säännöllisesti. Viimeisin päivitys valmistui marraskuussa. Olkiluodon tapaus muistutti meitä viestinnän tärkeydestä ja sen haasteista”, Hagström sanoo.

Turvallisuustiedote-lehtisen jakelun jälkeen Helenille on Hagstömin mukaan tullut hyvin vähän lisäkysymyksiä alueen asukkailta.

”Ympyrän sisältä ei ole tullut yhtään yhteydenottoa. Lauttasaaresta tuli yksi tiedustelu koskien tiedottamista.”

Hagström kertoo, että mahdollisessa onnettomuustilanteessa viestintää tehdään yhdessä viranomaisten, esimerkiksi Pelastuslaitoksen, kanssa. Yleisen vaaramerkin yhteydessä annetaan vaaratiedote radiossa. Kaikki vaaratiedotteet on lisäksi luettavissa teksti-tv:n sivulla 112.  

Turvallisuustiedotteessa käsitellään muun muassa savukaasujen leviämisaluetta mahdollisessa suuronnettomuustinateessa. Salmisaaren voimalaitoksen raskaan polttoöljyn savukaasujen leviämisalue on kuvattu oheisessa kartassa. Sama leviämisaluekartta löytyy Helenin tiedotteesta. Koko tiedotteeseen pääset tutustumaan tästä linkistä.

”Leviämisalue on laskettu ulkopuolisen konsultin tekemässä suuronnettomuusvaarojen arvioinnissa tarkoitukseen kehitettyä mallinnusohjelmaa käyttäen”, Hagström kertoo.

 ”Mallinnuksessa on käytetty keskimääräistä tuulen nopeutta. Kovalla tuulella leviämisalue on suurempi, mutta tuuli myös hajottaa myrkyllistä savukaasua, joten kauempana vaara on selkeästi pienempi kuin lähellä.”

Hagströmin mukaan Salmisaaren voimalaitoksen vaaratilanteet ovat viime vuosina olleet lähinnä pieniä tulipaloja. 

”Isoja tulipaloja tai vaaraa voimalaitosalueen ulkopuolelle ei ole sattunut.”

Salmisaaren voimalaitoksten pääpolttoaine on kivihiili, jonka rinnalla poltetaan puupellettiä. Voimalaitosten käynnistys- ja varapolttoaine on raskas polttoöljy.  Tulipalossa raskaasta polttoöljystä muodostuu  terveydelle haitallisia myrkyllisiä kaasuja. 

Jätkäsaari-Ruoholahti-lehti