Jätkäsaaren Länsiterminaali 1:n hotellista yhtä korkea kuin Clarionista – kaavaehdotus kommentoitavissa

Länsiterminaali 1:n suunnitelmissa näkyvät myös hotelli ja pysäköintitalo. Vasemmalla näkyy Bunkkerirakennus, joka korotuksensa jälkeenkin jää kakkoseksi korkeudessa terminaalin päälle suunnitellulle hotellille. (kuva: PesArk)

Uusi terminaalirakennus halutaan, jotta Jätkäsaareen voidaan siirtää kaikki Tallinnan-liikenne. Aikaa kaavan kommentoimiseen on 16. marraskuuta 2022 asti.

Tyynenmerenkadulle Jätkäsaareen on nousemassa uusi suuren luokan terminaalin. Terminaalin yhteyteen on tulossa hotelli ja pysäköintitalo. Kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä kaupungin sivuilla ja siitä voi esittää mielipiteensä 16. marraskuuta 2022 asti.

Hotelliin on tulossa kerroksia jopa 19 ja se olisi yhtä korkea kuin Clarion. Länsiterminaali 1:tä vastapäätä Tyynenmerenkadun toisella puolella on Bunkkeri-rakennus, joka korotuksensa jälkeenkin jää matalammaksi kuin teminaalin hotelli.

Terminaalirakennus halutaan rakentaa palvelemaan kasvavaa Tallinnan-liikennettä Jätkäsaaresta. Kaupunki aikoo keskittää kaiken Tallinnaan ja Tallinnasta suuntautuvaan laivaliikenteen operointipaikaksi Jätkäsaaren.

Nykyisellään Länsiterminaali 1 on kaupungin mukaan elinkaarensa päässä, eikä vastaa nykyajan henkilöliikenteen tarpeita.

Länsiterminaali 1:n suunnitelmat linkittyvät myös Satamatunneliin. Tunneliin johdettaisiin ajoneuvoliikenne Jätkäsaaresta Länsiväylälle.

Hanke poikkeaa voimassa olevasta Jätkäsaaren osayleiskaavasta siten, että suojelluksi merkitty terminaalikäytössä oleva varastorakennus L4 aiotaan purkaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan perusteluissa sanotaan, että Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan on mahdollista vain, jos Terminaali 1 on uudistettu, sekä Satamatunneli on rakennettu.

”Tästä syystä Terminaali 1:n järjestelyt ovat Eteläsataman ja Makasiinirannan sekä Katajanokan kehityksen edellytys”, perusteluissa todetaan.

Rakennustyöt alkaisivat ensi vuonna.

”Jos kaikki menee odotusten mukaan niin nykyistä terminaalia päästäisiin purkamaan aikaisintaan ensi vuoden puolessa välissä”, arkkitehti Teo Tammivuori Helsingin kaupungilta sanoo aikataulusta.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavaehdotuksesta on helpointa on lähettää muistutukset sähköpostilla kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo@hel.fi ja laittaa otsikkoon diaarinumero HEL 2019-005767.

Jos haluaa postittaa mielipiteensä, osoite on postiosoite on: Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Rauno Hietanen
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti