Jätkäsaaren satamatunneli on seuraava kiistakapula

Rekkoja Tyynenmerenkadulla syyskuun lopulla. Helsingin Satama ehdottaa alueelle satamatunnelia, jota pitkin tavaraliikenne pääsisi Länsisatamasta Länsiväylälle. 

Helsingin Satama ehdottaa maanalaista väylää, joka veisi raskaan liikenteen Länsisatamasta suoraan Länsiväylälle. Tunneliratkaisu keskittäisi keskustasatamien kaiken Tallinna-liikenteen Jätkäsaareen.

Helsingin Satama hakee uutta ratkaisua Jätkäsaaren ja Ruoholahden rekkaruuhkiin.

Satamayhtiön toimitusjohtaja Ville Haapasaari ehdottaa Länsisatamaan tunnelia, jota pitkin rekat ja muu satamaliikenne pääsisi satama-alueelta Jätkäsaaren ja Ruoholahden ali Länsiväylälle.

Tunneli olisi Haapasaaren mukaan eräänlainen täsmäratkaisu satamaliikenteen tuomalle kuormitukselle Länsisatamassa. 

”Muualle kuin Länsiväylälle suuntautuva tavaraliikenne on aivan marginaalista.”

Tunneli-ideaan liittyy myös ajatus Helsingin Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenteen lopettamisesta.

”Tässä tarkasteltiin, että pystyttäisiinkö keskustasatamien liikennettä keskittämään”, Haapasaari taustoittaa tunneliehdotusta.

Helsingin kaupungilla on pitkään ollut ajatuksissa vapauttaa Eteläsataman aluetta laajemmin muulle kuin satamatoiminnalle. 

Haapasaaren mukaan Länsisatamaan voitaisiin ottaa Tallinnan-liikenne Katajanokalta, jos Eteläsataman Tukholman-liikenne puolestaan siirtyisi Katajanokalle. 

”Tämä vaatisi sekä tunnelin rakentamista että Länsisataman kenttäalueen laajentamista.”

Eli summaten: jos tunneli rakennettaisiin Länsisatamaan, koko Helsingin keskustasata­mien Tallinnan-liikenne olisi keskitetty tänne.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Länsisatamaan on piirretty tunneli. Tänne johtava pistotunneli oli myös osa maanalaisen kokoojakadun eli niin sanotun keskustatunnelin suursuunnitelmaa.  

Kokoomus kannattaa tunnelia

Helsingin kaupnginvaltuuston suurin puolue kokoomus kannattaa satamatunnelia.

”Jätkäsaaren liikenneongelmat on saatava ratkeamaan. Nykyisellään asukkaille aiheutuva haitta on kohtuuton”, sanoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov.

”Kannatamme kaikkia ratkaisuja, jotka korjaavat aiemmin tehtyjen onnettomien liikennesuunnitelmien virheet. Tunneli satamaan olisi yksi hyvin toimiva vaihtoehto tähän, sillä sen jälkeen sataman liikenne ei enää kulkisi asuin­alueen läpi”, Sazonov jatkaa.

Valtuuston toiseksi suurin puolue vih­reät puolestaan ohjaisi satamaliikennettä entistä enemmän Vuosaareen.

”Jätkäsaaren liikenneongelmat on tärkeä ratkoa. Pidämme kuitenkin tunnelia kestävämpänä ratkaisuna ohjata nykyistä suuremman osan rekka- ja autoliikenteestä Vuosaareen”, sanoo vihreiden ryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

”Näemme, että Vuosaaren sataman toiminnan kehittäminen on kustannuksiltaan hallittavampaa ja Vuosaaren kehittymisellä on myönteisiä heijastusvaikutuksia koko Itä-Helsinkiin”, Vanhanen perustelee.

Sdp suhtautuu varovaisesti tunneli-ideaan. 

”Pidän tärkeänä, että Jätkäsaaren liikennehaasteita pystytään ratkomaan sujuvoittamalla satamaliikennettä ja kehittämällä kävelympäristöä viihtyisämmäksi”, demareiden puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma muotoilee.

”Meille ei ole esitelty vielä mitään konkreettisia suunnitelmia, joten siksi joudun kommentoimaan tässä vaiheessa yleisellä tasolla.” 

Sdp on kaupunginvaltuuston kolmanneksi suurin puolue. 

Satamatunnelin hinnaksi on arvioitu noin 180 miljoonaa euroa. Haapasaaren mukaan Helsingin Satama itse rahoittaisi hankkeen. 

Helsingin Satama Oy on kaupungin sataprosenttisesti omistama markkinaehtoinen yhtiö. 

Haapasaari kieltää, että tunnelia rakennettaisiin kaupunkilaisten verorahoilla, vaikka omistuspohja siihen viittaakin. Satamayhtiö laskee muun muassa saavansa vuosien varrella lisätuloja tunnelin ansiosta.

”Tunnelin rahoitus tulisi käyttäjämaksujen eli satamamaksujen kautta. Tunnelimallissa me pääosin luopuisimme myös Eteläsatamasta, ja siinä poistuisi merkittävästi myös ylläpidettävää infraa”, Haapasaari summaa.  

Mahdollisen satamatunnelin linjausta ei ole päätetty, mutta on todenäköistä, että reitti kulkisi samoilla kohdilla kuin mitä oli piirretty jo kuopatussa suunnitelmassa maanalaisesta kokoojakadusta. 

”Tunneli lähtisi Länsisataman satama-alueelta ja liittyisi sitten Länsiväylälle. Eli tunneli nousisi todennäköisesti Lapinlahden ja Porkkalankadun välistä Länsiväylälle.”

Jos tunneli toteutuisi, siinä olisi todennäköisesti kaksi autokaistaa poispäin satamasta ja yksi kaista satamaan tuleville.

Rauno Hietanen

Jätkäsaari-Ruoholahti-lehti