Jätkäsaaren yläasteelle lisää aloituspaikkoja – Ruoholahden kutosluokkalaiset voivat jatkaa lähikouluun

Jätkäsaaren koulun rakennustyömaa huhtikuussa 2018.

 

Kaikki Ruoholahden ala-asteen koulun nykyiset kutosluokkalaiset pääsevät Jätkäsaareen yläasteelle.

Tämä käytännössä varmistui, kun Kasvatus- ja koulutuslautakunnan (Kasko) suomenkielinen jaosto piti kokouksensa tiistaina 6. marraskuuta. Alun perin Jätkäsaareen oli tulossa vain 36 aloituspaikkaa seitsemännen luokka-asteensa aloittaville.

Tämä olisi tarkoittanut käytännössä, että Ruoholahden puolella asuvien koululaisten koulupolku olisi johtanut yläasteelle Taivallahden kouluun tai muihin naapurikaupunginosien kouluihin, kun taas Jätkäsaaren oppilaaksiottoalueen puolella asuvat olisivat siirtyneet Jätkäsaaren koulun yläasteelle.

Tiistain päätöksellä uuden yläasteen aloituspaikkoja nostettiin 54 oppilaaseen, joka lähestulkoon takaa sen, että  kaikki nyt kuudetta luokkaansa Ruoholahden ala-asteella käyvät koululaiset voivat siirtyä yläasteelle Jätkäsaaren kouluun niin halutessaan.

 

Jätkäsaaren koulua rakennetaan parhaillaan ja koulun yläaste vastaanottaa ensimmäiset oppilaat elokuussa 2019.

Koulun aloituspaikkamäärämuutokset liittyvät oppilaaksiottoalueisiin, joista Kaskon oli määrä myös päättää tiistaina. Kokouksessa Jätkäsaari-Ruoholahden koulutilanne kuitenkin palautettiin uudelleenvalmisteluun.

Kaupunki on saanut syksyn aikana paljon palautetta esityksistä alueen oppilaaksiottoalueista. Huolta on herättänyt muun muassa se, että lapsien luokat ja kaverisuhteet hajoavat, jos alueen poikki vedetään oppilaaksiottoraja.

Muun muassa Ruoholahden ala-asteen vanhempainyhdistys on lähestynyt päättäjiä useasti yhdistyksen jäsenet laativat muun muassa mielipidekirjoituksen asiasta Helsingin Sanomiin. Yhdistys arvosteli päätösesitystä myös siitä, että se näkee Jätkäsaaren alueesta eriytyneenä yksikkönä, eikä näe Länsisataman kaupunginosaa kokonaisuutena, jolla on jo oma yhteisönsä ja harrastus- sekä arkiympäristönsä.

 

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi