Katu- ja puistosuunnitelmia nähtävillä ja kommentoitavissa

Bunkkerinaukion sekä Naurunpuiston ja Melkinlaiturin suunnitelmia voi kommentoida juhannusviikolle asti. 

Kaksi Jätkäsaarta koskevaa suunnitelmaa on parhaillaan nähtävillä ja kommentoitavissa Helsingin kaupungin sivuilla.

 Ensimmäinen katusuunnitelmaehdotus koskee Bunkkeri-rakennuksen edustalla Tyynenmerenkadun varrella sijaitsevaa Bunkkerinaukiota sekä aukion reunamilla sijaitsevia Länsisatamankujaa ja Hietasaarenkujaa. 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat sähköisesti nähtävillä 21. kesäkuuta asti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat

Nähtävilläolon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, ja tämän jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa.

Toinen nähtävillä oleva suunnitelma on luonnosvaiheessa:  Naurunpuiston ja Melkinlaiturin puisto- ja katusuunnitelmaluonnos. 

Naurunpuisto on vielä rakentamaton puisto Melkinlaiturin vieressä. Melkinlaituri välillä Tulimaankatu–Naurunkatu on niin ikään rakentamaton ja uusi kevyenliikenteen  yhteys Ahdinaltaan rannassa. 

Aluetta käytetään tällä hetkellä väliaikasesti täyttömaan säilytyspaikkana. 

”Tehtävillä suunnitelmilla mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn rantareitin jatkuminen, toteutetaan asemakaavan mukaisia virkistysalueita ja mahdollistetaan kunnallistekniikan teknisten rakenteiden toteuttaminen”, kerrotaan kaupungin tiedotteessa. 

Kaupunki toivoo Naurunpuiston ja Melkinlaiturin suunnitelmaluonnoksista mahdollisia palautteita 21. kesäkuuta mennessä. 

Arviolta syksyllä 2022 Naurunpuisto ja Melkinlaiturin puisto- ja katusuunnitelmaehdotus tulee vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajan, jolloin ehdotukseen on mahdollista antaa muistutus.

Näin voit vaikuttaa

  • Suunnitelmiin voi tutustua osoitteessa hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat)
  • Suunnitelmista voi tehdä muistutuksia sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi tai kirjeitse Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.
  • Neuvontaa saa numerosta 09 310 22111

Rauno Hietanen
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti