Kaupunki pohtii kahden suojatien poistoa Ruoholahdessa

Itämerenkadun päässä Mechelininkadun ylittävä suojatie mahdollisesti poistuu.

 

 

Ruoholahden pääväylät ovat saamassa kevyen muokkauksen.

 

Ruoholahden katuverkkoon on luvassa pieniä muutoksia.

Muun muassa Länsisatamankatua ja Salmisaarenkatua muutetaan siten, että sataman suunnasta pohjoiseen kulkeville ajoneuvoille olisi kaksi kaistaa käytössä Kellosaarenkadulta aina Energiakadulle saakka.

Pyöräliikenteen verkkoa tehdään myös jatkuvammaksi ja jalankulkijoiden erottelua pyöräliikenteestä aiotaan lisätä. Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun rakennustyöt alkavat tänä keväänä. Valmista pitäisi olla viimeistään loppusyksyllä 2018.

Ylläolevien jo päätettyjen muutostöiden lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunnalla on listalla muitakin ”pienimuotoisia parannustoimia”,  joiden päämäränä on  Länsisataman liikenneyhteyksien sujuvoittaminen. Pääkohteena ovat Mechelininkatu ja Porkkalankatu.

Suojateistä poistuisivat Itämerenkadun Kotipizzan kohdalta Mechelininkadun ylittävä suojatie, samoin Porkkalankadulta Länsiväylän alkupään ylittävä suojatie.

Porkkalankadulle Länsiväylää kohden johtavalle rampille on ajateltu kolmatta kaistaa.

Jätkäsaarenlaiturilla kaupunki haluaa pidentää ryhmittymiskaistaa Mechelininkadulle pyrkiviä varten sekä erillistä ryhmittymiskaistaa Hietalahdenrantaan kääntyville.

Samoin Hietalahdenrantaa kohden meneville mietitään kolmatta suoraan menevä kaistaa.

Liikenneinsinööri Teemu Vuohtoniemi  kaupungin liikennesuunnittelusta korostaa, että mainittujen toimenpiteiden vaikutuksia vasta selvitetään tarkemmin kevään aikana. Toimenpiteistä laaditaan tarkennettu liikennesuunnitelma, joka sisältää liikenteen sujuvuuden kannalta hyödyllisimmät toimenpiteet.

 

Länsimetron aloitettua liikennöinnin kaupunki on jo tehnyt pieniä muutoksia Porkkalankadulle, koska bussiliikenne on kadulla vähentynyt.

”Olemme voineet tehdä liikennevalojen ajoitusmuutoksia risteyksissä Ruoholahden sillan länsipäässä ja Ruoholahden sillan alla”, Vuohtoniemi sanoo.

”Porkkalankadun linja-autokaistojen suhteen mietimme vielä vaihtoehtoja. Keväällä meillä on mahdollista muuttaa kadun liikenteen ohjausta eli tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä. Jos päädymme tekemään kadulla rakenteellisia muutoksia, ne on järkevintä toteuttaa runkovesijohtoputkien uusimistyön yhteydessä vuonna 2019, kun katu on joka tapauksessa auki”, Vuohtoniemi sanoo.

”Pohdimme myös muutamassa Porkkalankadun kohdassa tilan käyttöä täydennysrakentamiseen”, hän jatkaa.

 

Tämä ja monta muuta alueen uutista Ruoholahden Sanomien helmikuun 2018 numerossa. Tästä pääset näköislehteen