Oppilaaksiottoalueet askarruttavat Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa – vielä voi vaikuttaa

Ruoholahden ala-asteen koulu.

Palautteiden perusteella kaupunki harkitsee nyt myös kolmatta vaihtoehtoa jo esitettyjen rinnalle.

 

Mikä on järkevä raja oppilaaksiottoalueeksi? Mihin kouluun lapseni menee ala-asteen jälkeen? Tätä pohtii nyt monen koululaisen huoltajat Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa.

Kaupunki kerää kiireellisesti lausuntoja, sillä elokuussa 2019 aukeava Jätkäsaaren koulu tarvitsee päätöksen oppilaaksiottoalueesta yläluokkien osalta jo marraskuussa. Päätös tarvitaan, jotta yläasteelle ensi syksynä siirtyvät oppilaat tietävät lähikoulunsa, ja että kouluun saadaan rekrytoinnit ja muut suunnitelmat valmiiksi.

Kaupungin Kerro kantasi -palvelussa ehtii vielä perjantaihin 12. lokakuuta asti antamaan mielipiteensä oppilaaksiottoalueesta. Pääset suoraan jättämään mielipiteesi  täältä

Päätös alueiden rajoista on tarkoitus tehdä jo 6. marraskuuta, kun Kasvatus- ja koulutuslautakunnan (Kasko)  suomenkielinen jaosto kokoontuu.

 

”Iloitsen jokaisesta mielipiteestä, joka on tullut Kerro kantasi -palveluun. Mielipiteet ovat meille tosi tärkeitä”, kertoo aluepäällikkö Hanna Välitalo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Välitalon vastuulla on parikymmentä koulua Lauttasaaresta Käpylään.

 

Vaihtoehdot on nettikyselyssä rajattu kahteen vaihtoehtoon, joissa molemmissa Ruoholahden kanava toimisi oppilaaksiottoalueen rajana. Toisessa ehdotuksissa Ruoholahden ala-astelaisten polku veisi yläasteelle Taivallahden kouluun ja toisessa Ressun kouluun.

Kaupunki on kuitenkin saanut useita palautteita, joissa toivotaan, että ruoholahtelaisten polku veisikin yläasteelle Jätkäsaareen.

”Olen pyytänyt siitä (Ruoholahden ja Jätkäsaaren koulujen yhdistämisestä) laskelmat, koska se selvästi nousee Kerro kantasi -palvelussa asukkailta niin voimakkaasti noussut esille. Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueen väestöennusteet ovat  kuitenkin siinä mittakaavassa, että me harvoin lähdemme niin isoja yksiköitä tekemään”, Välitalo sanoo.

 

Myös kanavan kohtaa oppilaaksiottoalueen rajana on kritisoitu. Ruoholahden ala-asteen koulun johtokunta linjaa kannanotossaan, että

”Jätkäsaaren peruskoulun ja Ruoholahden ala-asteen koulun välinen oppilaaksiottoraja pidetään samana kuin nykyinen ala-asteen oppilaaksiottoraja. Tällöin oppilaaksiottoalue ei noudattaisi ehdotuksessa esitettyä ajatusta, jossa Ruoholahden kanava toimii alueiden rajana. Sen sijaan Ruoholahden alueena säilyisi myös Crusellin sillan ja Välimerenkadun rajaama, kanavan puoleinen alue (jossa sijaitsee mm. Ruoholahden nuorisotalo ja Ruoholahden lastentalo).”

 

Jätkäsaaren koulun johtokunta esittää, että

”… Jätkäsaaren oppilaaksiottoalueeksi ala- ja yläasteen osalta asetetaan Jätkäsaaren alue kanavaa pitkin rajautuen. Ruoholahden koulun pysymiseksi elinvoimaisena ja Ressun koulun tilaongelmien ratkaisuna näemme myös järkevänä yhdistää koulut ehdotuksen mukaisesti 2020. Kannustamme lausunnossa kuitenkin tarjoamaan pidempää siirtymismahdollisuutta Ruoholahdesta Jätkäsaaren peruskouluun ilman lähikoulupaikasta luopumista.” 

 

Yhdistyminen Ressuun?

Kerro Kantasi -sivulla mainitaan myös, että Ruoholahden ala-aste ja vajaan kymmenen minuutin kävelymatkan päässä oleva Ressun koulu voisivat yhdistyä elokuussa 2020. Välitalo kertoo, että mitään päätöstä yhdistymisestä ei ole.

”Siitä ei ole todellakaan päätöstä, ei edes virallista päätösesitystä olemassa. Täysin alustavaa keskustelua käydään asiasta.”

Aluepäällikön mukaan marraskuun alussa kokoontuvan suomenkielisen jaoston kokouksessa ei ole tarvetta päättää mistään muusta kuin oppilaaksiottoalueen rajoista.

Koulujen yhdistymisajatus tuotiin Välitalon mukaansa asukkaiden tietoon jo nyt, sillä yhdistyminen on yksi vaihtoehto.

Ruoholahden alueen ala-asteikäisten määrän ennustetaan laskevan alimmillaan 155 lapseen. Tällä määrällä Ruoholahden ala-aste olisi Välitalon mukaan vajaakäytöllä.

”Ja Ressun peruskoulu siinä viereessä on puolestaan aikamoisessa tila-ahtaudessa.”

 

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi