PÄÄKIRJOITUS: Valtavat öljyluolat  satamatunnelin tiellä

kuvateksti: Nykytilanne Ilmarisen talon vieressä (vas.) sekä tilanne satamatunnelivaihtoehto A:n rakentamisen jälkeen (oik.). (kuva: Helsingin Satama)

Rauno Hietanen

Ehkä hieman yllättäen este on ilmaantunut satamatunnelin yhden linjausvaihtoehdon tielle. 

Satamatunnelilla on tarkoitus yhdistää Länsiterminaalin liikenne Länsiväylään ja siten poistaa kuormitusta maan päällä Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.

Liikenne Länsisatamasta lisääntyy entisestään lähivuosina, koska kaupunki haluaa sulkea Eteläsataman laivaliikenteen arkkitehti- ja designmuseon tieltä. Laivaliikenne on tarkoitus jakaa olemassaoleviin satamiin. Länsisatamaan keskittyisi kaikki Tallinnaan suuntautuva liikenne. Länsisatamaan siirtyisivät ne laivat, jotka nyt kulkevat Katajanokalta Tallinnaan.

Marraskuussa julkaistiin satamatunnelia koskeva YVA-raportti (Ympäristövaikutusten arviointi). Raportin mukaan maanalaiset Helenin öljyvarmuusvarastot pitää purkaa, jos toista vaihtoehdoista, eli vaihtoehto D:tä  (tai samankaltaista C-vaihtoehtoa) aletaan toteuttamaan. 

Satamatunnelille on käytännössä jäljellä kaksi vaihtoehtolinjausta. Näistä toisessa tunneli kulkisi siis öljysäilöjen päältä. Tunnelia ei voi puhkoa maaperään ilman, että säiliöt ensin puretaan ja korvaavat säiliöt rakennetaan jonnekin muualle. Aikaa öljyvarastojen purku ja uudelleensijoitus veisi vähintään viisi vuotta, todennäköisesti kymmenen. Sen jälkeen vasta tunnelia päästäisiin rakentamaan.

Ihmetyksen  aihe on se, että miksi öljyluolien olemassaoloon herättiin vasta nyt. Ne lienevät osa maamme energiavarmuusvarastoja, joiden sijainnista ei ole ollut tapana tehdä numeroa. Yleiseen tietoon asia tuli vasta edellä mainitun YVA-raportin myötä. Nytkään niiden sijaintia ei tarkkaan määritellä.

Jäljelle jää oikeastaan vain yksi järkevä vaihtoehto tunnelilinjaukselle, nimeltään vaihtoehto A. Siinä autotunnelin uloskäynti tulee Lapinlahden puistoon, aivan kiinni Ilmarisen taloon. 

Tämä vaihtoehto veisi mukanaan siivun Lapinlahden puistoa, suurin piirtein sinne asti, jossa nyt Helenin mustat kaukolämpöputket kulkevat näkyvillä maan pinnassa länsi-itä-suuntaisesti.  Myös tunnelin ilmanvaihtokoneiston pömpeli tulisi Lapinlahden alueelle tai sen reunaan.

Satamatunneli on yksi alueemme suurimmista hankkeista. Se on myös olennainen osa koko Suomen logistiikkaverkostoa. Yli 90 prosenttia maamme ulkomaankaupasta kulkee meritse, ja tästä puolet Helsingin satamien kautta.  

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja  Uudenmaan ELY-keskukseen 11. tammikuuta 2024 saakka.  Lisää satamatunnelista ja aiheesta pidetystä yleisötilaisuudesta joulukuun 2023 printtilehdessä, samoin näköislehdessä