Ratikkojen kääntöraiteen kirskunta harmittaa asukkaita Jätkäsaaressa

Raitiovaunulinjat 8 ja 9 tekevät kääntölenkin Saukonpaadessa lähellä Länsisatamankadun ja Välimerenkadun risteystä. Lähitalojen asukkaat ovat valittaneet metelistä. (kuva Rauno Hietanen)

Saukonpaaden kääntöraiteelle saatetaan rakentaa kiskojen automaattinen voitelulaite, joka vähentäisi kiskometeliä.

Linjojen 8 ja 9 päätepysäkillä kääntyvät raitiovaunut pitävät ääntä Saukonpaadessa.  Helsingin raitioliikenteestä vastaavan HKL:n ratainsinööri Simo Karjalaisen mukaan valituksia kääntöraiteen melusta on tullut. 

”Kääntölenkki sijaitsee hiekkakentällä, joten runsas pöly on osasyyllinen kirskuntaan”, Karjalainen sanoo. 

Hänen mukaansa raitioliikenteen meluntorjunnassa keskitytään kiskojen ylläpitoon ja ajonopeuksien alentamiseen. 

”Kohteessa käydään säännöllisesti tekemässä raiteiden profiilin tarkastusta sekä lian poistoa ja rasvausta. Valituksen tullessa käymme aina vielä erikseen tarkistamassa tilanteen”, Karjalainen sanoo. 

Kääntöraiteen lähellä asuvan Harri Laurosen mukaan melu on tavallista voimakkaampaa, sillä ympäristö on rakenteilla olevaa, avointa hiekkakenttää. 

”Ympärillä ei ole ääntä vaimentavaa kasvillisuutta eivätkä sitä ympäröi korkeat talot. Kirskunta pääsee etenemään satojen ihmisten koteihin”, Lauronen sanoo. 

”En varmasti ole ainoa jota melu häiritsee. Tiedän jopa asukkaan, joka muutti pois pysäkin viereisestä talosta melun takia.”

Lauronen on huomannut, että pysäkkiä käydään huoltamassa monta kertaa vuorokaudessa. 

”En ole tosin huomannut sen vaikuttavan meteliin.”

Lauronen ehdottaa, että kääntöpysäkille rakennettaisiin kevyt meluaita. Aitaan voisi hänen mielestään myydä mainospaikkoja, joilla sen rakentaminen voitaisi kustantaa. 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikön ympäristötarkastaja Anne Leppänen ei lämpene ajatukselle. 

”Kevyestä aidasta ei olisi hyötyä. Meluesteitä ei yleensä ole mahdollista rakentaa kantakaupunkiin, vaan muut keinot ovat ensisijaisia”, Leppänen sanoo.

Meluhaittoja asukkaille on aiheuttanut myös linjojen 8, 6 ja 6T kääntölenkki Kaj Franckin aukiolla Arabianrannassa. Siellä kääntöpaikan kiskoille asennettiin jo vuosia sitten automaattinen rasvauslaite. 

HKL:n Karjalaisen mukaan myös Jätkäsaaren kääntöpysäkille on suunnitteilla asentaa rasvauslaite. 

”Päätös tehdään lähiaikoina. Koska asennus on investointi, vaikuttaa siihen se, kuinka monta vuotta kääntölenkki on vielä käytössä”, Karjalainen kertoo. 

Saukonpaaden kääntöpysäkki on väliaikainen, eikä sen poistumisajankohtaa vielä tiedetä. 

”Tämänhetkisen arvion mukaan raitiolinjat ja kääntölenkit ovat lopullisessa muodossaan vuonna 2024. Silloin ratayhteys kulkee Länsiterminaarille saakka ja yksi kääntölenkki sijaitsee Atlantinkadulla”, Karjalainen kertoo.

Helsingin kaupunki tekee viiden vuoden välein meluselvityksiä. Viimeisin selvitys on vuodelta 2017. Sen mukaan helsinkiläisistä 37 prosenttia asuu alueilla, joilla tieliikenteen melutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 desibeliä. 

Selvityksen pohjalta laaditun meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaan raitioliikenteen melua pyritään ehkäisemään muun muassa ratojen tärinäeristyksillä, kiskojen hiomisella ja rasvauksella sekä luopumisella suurempaa melua aiheuttavista vaunuista. 

Yhteistyössä HKL:n kanssa vaikutetaan kuljettajien ajotapaan ja nopeuksiin.

”Jätkäsaaressa melu on huomioitu myös asuintalojen ääneneristävyysvaatimuksissa”, Anne Leppänen sanoo. 

Hänen mukaansa liikenteen melu on monisyinen kokonaisuus, joka vaatii pitkän ajan työtä ja useita toimia yhteistyössä eri tahojen kesken. 

”Seuraamme melutilannetta ja pyrimme monin keinoin parantamaan tilannetta. Kaupungin tavoitteena on vähentää melua ja siitä aiheutuvia haittoja ja parantaa kaupungin ääniympäristöä.”

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi