Sataman ja varustamoiden paine siirtää rekkarallia Vuosaareen kasvaa

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari.

 

Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden kritiikki rekkaliikennettä kohtaan lisääntyy.

Tämä on huomattu myös Helsingin Satamassa syksyn aikana.

”Keskustelun ja palautteen määrä asian tiimoilta on kasvanut viime kuukausien aikana”, Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari sanoo.

Haapasaari kertoo, että Helsingin Satama pyrkii löytämään varustamojen kanssa hinnoittelumallia, joka ohjaisi nykyistä enemmän raskasta liikennettä Vuosaareen Jätkäsaaren sijaan. Tällöin varustamojen täytyisi tuoda myös laivakapasiteettia lisää Vuosaareen.

”Varustamojen kanssa käydyissä keskusteluissa hintaohjaus on noussut teemaksi liikennejärjestelyjen lisäksi. Ilman muuta meidän intresseissä on, että saisimme vähintäänkin tavaraliikenteen kasvun ohjattua jatkossa Vuosaareen.”

Satama suunnittelee Jätkäsaareen tuleville rekoille myös niin sanottua dynaamista hinnoittelumallia. Se tarkoitus on ohjata raskasta liikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi