Selkämerenkadulle tulossa suojatie­korotuksia ja pyörätiemuutoksia – kadun rooli läpiajotienä muuttunut

Selkämerensillan ajorataa aiotaan kaventaa 5,5 metriin, minkä toivotaan hillitsevän ajonopeuksia kadulla. Sillan pohjoispäädyn liikennevalot poistuvat, kun suojatie korotetaan. (kuva: Helsingin kaupunki)

Selkämerenkadulle on suunnitteilla muutoksia.  Suurimmat muutokset koskevat pyöräilyn siirtoa ajoradalle ja korotettujen risteysalueiden ja suojateiden rakentamista. Tehtävillä muutoksilla halutaan parantaa kadun liikenneturvallisuutta. 

Suunnitelmassa suojatiet Selkämerenpolun ja Ruoholahdenpuiston pohjoisreunan kohdalla Selkämerensillan pohjoispäässä korotetaan, samoin Messitytönkadun risteysalue korotetaan.

Selkämerensillan pohjoispään liikennevalot poistetaan suojatien korotuksen yhteydessä. Sillan ajoradan leveyttä kavennetaan nykyisestä 6,5 metristä 5,5 metriin.

Selkämerenkadun uusilla suunnitelmilla halutaan tukea kadun luonteen muuttamista autoliikenteen läpiajoa vähentävään suuntaan.

Kadun yli kulkee muun muassa paljon koululaisia. 

Syynä muutoksille on muun muassa se, että Selkämerenkadun rooli alueen liikennejärjestelmässä on muuttunut Crusellinsillan reitin aukeamisen jälkeen. Erityisesti kadun rooli läpiajoliikenteen reittinä on vähentynyt. 

”Uuden reitin valmistuminen on mahdollistanut Selkämerenkadun liikennejärjestelyjen tutkimisen uudelleen kokonaisuutena vastaten kadun nykyiseen rooliin ja tarpeeseen liikennejärjestelmässä”, kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 15.12.2021.–4.1.2022 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla. Suora linkki suunitelmaan tässä

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta, puhelimitse numerosta 09 310 22111 maanantaista torstaihin kello 8.15–16 ja perjantaisin kello 12–15.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti